Referencie

Spoločnosť Calibrium, spol. s. r. o. doteraz organizovala tieto programy medzilaboratórnych porovnávacích skúšok:

Rok Predmet skúšania Názov a druh skúšky alebo merania Počet účastníkov
2004 Betón Pevnosť v tlaku 13
2004 Betón Pevnosť v tlaku odrazovým tvrdomerom 11
2004 Kamenivo Stanovenie zrnitosti 12
2004 Zemná konštrukcia Statická zaťažovacia skúška 11
2004 Zemná konštrukcia Dynamická zaťažovacia skúška ľahkou dynamickou doskou 11
2004 Zemná konštrukcia Objemová hmotnosť a vlhkosť radiačným hutnomerom 7
2005 Zemná konštrukcia Statická zaťažovacia skúška 15
2005 Zemná konštrukcia Dynamická zaťažovacia skúška ľahkou dynamickou doskou 13
2006 Betón Pevnosť v tlaku 18
2007 Asfaltová zmes Fyzikálne a mechanické vlastnosti 19
2009 Betón Konzistenica a obsah vzduchu v čerstvom betóne 10
2009 Betón Pevnosť v tlaku a odolnosť povrchu cem. betónu proti chemickým rozmrazovacím látkam 15
2009 Kamenivo Zrnitosť a tvarový index 15
2010 Asfaltová zmes Fyzikálne vlastnosti, rozbor zmesi 15
2010 Asfaltová zmes Odolnosť asf. zmesi proti trvalým deformáciám 8
2010 Zemná konštrukcia Statická zaťažovacia skúška 20
2010 Zemná konštrukcia Dynamická zaťažovacia skúška 21

Zákazníci

Skúšobné laboratóriá, ktoré sa zúčastnili programov medzilaboratórneho porovnania (jednotlivé subjekty sú uvedené v abecednom poradí pod súčasnými názvami organizácií):

BEL/NOVAMANN International, s.r.o. Bratislava, Skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice
BetónRacio, s.r.o., Skúšobné laboratórium Trnava
BetónRacio, s.r.o., Skúšobné laboratórium Veľký Šariš
BauLom, s.r.o., Bratislava, Laboratórium Banská Bystrica
Consultest, s.r.o., Brno, pracovisko Nitra
Control- VHS-SK, s.r.o., Žilina, Mobilné skúšobné laboratórium
Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis, Oblastné laboratórium Zvolen
Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis, Oblastné laboratórium Žilina
Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis, Oblastné laboratórium Bratislava
EUROVIA Services, spol. s r.o., Košice
Holcim(Slovensko) a.s., Skúšobné laboratórium Bratislava
Lubomír Jágerský-STAVTEST, Stavebná skúšobňa, Banská Bystrica
Inžinierske stavby, a.s., Košice, Centrálna stavebná skúšobňa, pracovisko Košice
Inžinierske stavby, a.s., Košice, Centrálna stavebná skúšobňa, pracovisko Nitra
Inžinierske stavby, a.s., Košice, Centrálna stavebná skúšobňa, pracovisko Trenčín
KVALITEST, mobilné skúšobné laboratórium, Banská Bystrica
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, Laboratórium kontroly kvality
Nievelt Labor Praha, spol. s r.o., Skúšobné laboratórium – pracovisko G, Senec
QUALIFORM SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, pracovisko Bratislava
QUALIFORM SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, pracovisko Svit
Slovenská správa ciest, IVSC, Banská Bystrica, Oblastné laboratórium Banská Bystrica
Slovenská správa ciest, IVSC, Bratislava, Oblastné laboratórium Bratislava
Slovenská správa ciest, IVSC, Žilina, Oblastné laboratórium Žilina
Slovenská správa ciest, IVSC, Košice, Oblastné laboratórium Košice
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty
Slovenská technická univerzita, Bratislava, Katedra dopravných stavieb, CVVL
Stachema Bratislava, spol. s r.o., Laboratórium Rovinka
Terratest, s.r.o., Bratislava, Laboratórium mechaniky zemín
TPA, Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o., Bratislava, Skupina Západ, Podunajské Biskupice
TPA, Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o., Bratislava, Skupina Stred, Zvolen
TPA, Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o., Bratislava, Skupina Sever, Predmier
TPA, Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o., Bratislava, Skupina Východ, Geča
TPA, Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o., Bratislava, Skupina Východ, K4 Mengusovce
Trnavská stavebná spoločnosť a.s., Trnava, Skúšobné laboratórium, Oddelenie kontrolingu
Váhostav-SK-Prefa, s.r.o., stredisko 50 – skúšobňa, Hričovské Podhradie
VUIS-CESTY, s.r.o., Bratislava, Laboratórium na skúšanie cestných stavebných materiálov a vozoviek
Žilinská univerzita v Žiline, Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty
Žilinská univerzita v Žiline, Katedra železničného staviteľstva a TH
Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestného staviteľstva