Fotodokumentácia

Skúšobný úsek pre statické a dynamické zaťažovacie skúšky

Obr.1: MP 6-7-2010 – skúšobný úsek pre statické a dynamické zaťažovacie skúšky

Statické a dynamické zaťažovacie skúšky

Obr.2: MP 6-7-2010 – statické a dynamické zaťažovacie skúšky – účastníci pri vykonávaní porovnávacích skúšok

Statické a dynamické zaťažovacie skúšky – účastníci pri vykonávaní porovnávacích skúšok

Obr.3: MP 6-7-2010 – statické a dynamické zaťažovacie skúšky – účastníci pri vykonávaní porovnávacích skúšok

Hromadný odber vzoriek pri skúškach čerstvého betónu

Obr.4 : MP 2009 – hromadný odber vzoriek pri skúškach čerstvého betónu

Hromadný odber vzoriek účastníkmi programu pre skúšky asfaltovej zmesi

Obr.5: MP 2009 – hromadný odber vzoriek účastníkmi programu pre skúšky asfaltovej zmesi